Lönehantering


 

Vi upprättar löner i VISMA löneprogram.

 
Skickar lönespecifikationer till anställda med post. Årsrapportering av löner till FORA.
Det kan variera på vilket sätt vi får in underlag till lönerna. Ibland består de av fasta tjänstemannalöner som kan vara likadana varje månad och ibland är det timlöner som baseras på av kunden attesterade tidrapporter.
 Lön