Årsbokslut


 

Under ett räkenskapsår har vi nära kontakt med dig som kund.


Vid våra möten och kontakter, som blir ett flertal under ett räkenskapsår, tar vi upp förbättringsförslag för rutiner som utvecklar och finslipar vårt samarbete.

EkoFast Ekonomi upprättar årsbokslut med bilagor och årsredovisning oavsett om du eller vi har gjort den löpande bokföringen under året. Material och SIE-filer överlämnas till revisorn för en effektiv revision av räkenskaperna.
 Årsbokslut