Ekonomitjänster

 
EkoFast Ekonomi hjälper till med allt gällande den löpande bokföringen. Vi tar hand om bokföringsmaterialet, sorterar och färdigställer det, så att det utgör ett korrekt underlag till skattedeklaration och övriga rapporter. Vi avslutar räkenskapsåret med bokslut med dess bilagor och en årsredovisning inför revisionen.
 
Tjänster: